Kesihatan

NLP, fakta atau auta? -Wan Ridzwan Wan Ismail

nlp-otak-minda

Neuro Linguistic Programming telah berkembang sejak ditubuhkan pada pertengahan 1970-an oleh Bandler dan Grinder, ia merangkumi pemodelan strategi kejayaan yang paling menonjol dalam mana-mana bidang dengan satu set strategi yang praktikal untuk mencapai hasil yang diingini dalam kehidupan seseorang.

NLP adalah satu kaedah dan proses untuk menemui corak yang pakar digunakan dalam mana-mana bidang untuk mencapai keputusan cemerlang. “Neuro” merujuk kepada semua tingkah laku yang berpunca daripada proses neurologi kita daripada lima deria.

“Linguistik” menarik perhatian kepada bahasa yang menganjurkan pemikiran dan tingkah laku kita apabila berkomunikasi dengan diri dan orang lain. Ia berkaitan dengan bagaimana fikiran kita berkomunikasi kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri melalui lisan dan bukan lisan.

“Programming” memberi tumpuan kepada cara-cara yang kita boleh memilih untuk mengiktiraf idea dan tindakan kita untuk menghasilkan keputusan yang kita mahu dalam hidup. Kebanyakan perkara yang kita lakukan dalam kehidupan dan sebagai terdiri daripada program atau tabiat. NLP boleh menyediakan kita dengan alat dan strategi yang boleh membantu kita untuk menaik taraf program kita atau reprogram diri kita selaras dengan matlamat dan impian kita. Pendek kata, NLP adalah model bagaimana otak kita bekerja, bagaimana bahasa berinteraksi dengan otak, dan bagaimana untuk menggunakan pengetahuan ini secara sistematik dan reprogram diri kita dengan teratur dan lain-lain.

Selain itu, teknologi amat penting dalam mengukur  cara guru berfikir dan reprogram diri mereka untuk tujuan menjadi pakar dalam seni kecemerlangan dan mencapai potensi sebenar mereka sebagai guru. Dengan input daripada pelbagai bidang, NLP kini telah menjadi satu pendekatan eklektik kepada pertumbuhan dan perubahan dalam banyak bidang seperti perniagaan, komunikasi, kesihatan, kreativiti, kesejahteraan, pengajaran dan pembelajaran. NLP adalah agak berbeza daripada sistem pembangunan peribadi yang lain. Ia adalah satu kaedah eklektik mengandungi banyak model, teknik dan prosedur. Mereka yang meneroka kemungkinan mendapat kelebihan bukan sahaja dalam kehidupan perniagaan mereka, tetapi di peringkat peribadi juga.

Namun begitu, menjadi hakikat bahawa  pseudo-science atau sains palsu memisahkan dirinya daripada sains biasa berdasarkan terutamanya kepada unsur falsifiability. Tuntutan yang bersifat saintifik mesti diuji dengan cara yang menjadikan ia mungkin untuk dibuktikan salah, dan NLP mengelakkan bahawa dengan menjadi amalan ‘melakukan apa yang berjaya’ – yang menjadikan ia tidak boleh disangkal (unfalsifiable).

Satu lagi elemen pseudosains adalah tabiat bermula dengan kesimpulan dan bergerak ke arah penyelesaian. Salah satu kepercayaan utama NLP adalah bahawa semua orang boleh ‘diprogramkan’, ia hanya memerlukan intervensi yang betul.

“Salah satu kepercayaan utama NLP adalah bahawa semua orang boleh ‘diprogramkan’, ia hanya memerlukan intervensi yang betul”.

Yang juga menjadikannya sains palsu, kerana jika pengamal yang mempunyai interaksi berkesan dengan pelanggan, ia boleh diambil kira sebagai tidak sesuai untuk mereka. Ada yang mengatakan NLP ini dapat membantu seseorang untuk mencapai apa sahaja yang dihajati secara mudah dan senang. Oleh yang demikian itu, NLP boleh dikatakan jalan yang pintas diambil oleh sesetengah orang untuk berjaya dalam apa jua keadaan. Malahan, ia telah didakwa sesetengah pelopor dan peserta NLP ini merupakan sebahagian daripada ilmu psikologi dan kaunseling. Sedangkan pelajar jurusan psikologi mahupun kaunseling di IPTA ataupun IPTS tidak pernah sama skali di ajar tentang NLP ini.

Malah para sarjana psikologi juga telah menolak ilmu NLP ini untuk diajar dalam silibus psikologi. Ilmu NLP ini bukan merupakan bidang yang bersandarkan kepada sains atupun fakta. Manakala psikologi adalah kajian tingkah laku dan minda. Ia adalah satu disiplin akademik dan sains gunaan yang bertujuan untuk memahami individu dan kumpulan dengan mewujudkan prinsip-prinsip umum dan menyelidik kes-kes tertentu. NLP tidak mempunyai satu disiplin yang khusus malah ia sentiasa berubah-ubah mengikut kesesuaian dalam menyampaikan sesuatu kepada audien. Malah, ianya juga tidak mempunyai kajian yang sistematik dalam sesuatu perkara.

Agak menyedihkan apabila NLP ini sudah mempengaruhi jabatan-jabatan kementerian yang menggunakan medium NLP dalam latihan pekerjanya. Disamping itu juga ada juga institusi yang menggunakan NLP yang sepatutnya memegang prinsip sainstifik dan bersifat ilmiah. Masalahnya NLP telah meresap di sekolah-sekolah seolah-olah apa yang diajar semasa Sijil atau Diploma Pendidikan tidak saintifik dan efektif.

Tambahan lagi, kaunselor-kaunselor yang sudah terlatih dlm aspek-aspek komunikasi interpersonal dan hubungan menolong (helping relationship) turut mengamalkan sains palsu NLP ini seolah-olah latihan dari 2 sehingga 4 tahun yg berasaskan kajian-kajian saintifik dan klinikal dibuang ketepi hanya kerana kemahiran yg diajar selama beberapa jam atau hari dalam kursus-kursus NLP.

Mengarusperdanakan psikologi palsu yang bersifat tidak ilmiah tidak pernah sama sekali diamalkan pada era kemuncak ketamadunan Islam. Justeru, melalui amalan NLP ia merupakan satu bentuk usaha merendahkan martabat universiti sebagai pusat ilmu.

Secara asasnya, tidak pernah wujud mana-mana pertubuhan psikologi profesional yang mengiktiraf NLP seperti American Psychological Association (APA), British Psychological Society (BPS), Australian Psychological Society (APS).

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top